Skip to content

Cart

Your cart is empty

PRIVACY & POLICY

Privacy Policy valbwatches.com

Version 0.1
This page was last updated on 27-7-2020.

We are aware that you put your trust in us. We therefore see it as our responsibility to protect your privacy. On this page, we'll let you know what data we collect when you use our website, why we collect it, and how we use it to improve your user experience. This way you understand exactly how we work.

This privacy policy applies to valbwatches.com services. You should be aware that valbwatches.com is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you indicate that you accept the privacy policy.

valbwatches.com respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide to us is treated confidentially.

Our use of collected data

Use of our services
When you sign up for one of our services, we ask you to provide personal data. This data is used to perform the service. The data is stored on valbwatches.com or third-party secure servers. We will not combine this data with any other personal information available to us.

Communication
When you send email or other messages to us, we may retain those messages. Sometimes we ask you for your personal information that is relevant to the relevant situation. This makes it possible to process your questions and answer your requests. The data is stored on valbwatches.com or third-party secure servers. We will  not combine this data with any other personal information available to us.

Cookies
We collect data for research in order to gain a better understanding of our customers, so that we can tailor our services accordingly.

This website uses "cookies" (text files placed on your computer) to help the website analyze how users use the site. The information generated by the cookie about your use of the website may be transferred to valbwatches.com or third-party secure servers. We use this information to track how you use the website, to compile reports on website activity, and to provide other services related to website activity and Internet usage.

Purposes
We do not collect or use information for purposes other than those described in this privacy policy unless we have obtained your consent in advance.

Third Parties
The information is not shared with third parties except web applications that we use for the benefit of our online store. This includes the WebwinkelKeur ratings system. This data will only be used for the purpose of the application in question and will not be disseminated further. Furthermore, in some cases the information can be shared internally. Our employees are required to respect the confidentiality of your data.

Changes
This privacy statement is tailored to the use of and capabilities on this site. Any changes and/or changes to this site may result in changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement regularly.

Personal data choices
We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information that has been provided to us at the moment.

Customize/unsubscribe service newsletter
At the bottom of each mailing you will find the possibility to modify your data or to unsubscribe.

Customization/unsubscribing communication
If you want to modify your data or have yourself taken out of our files, you can contact us. See contact details below.

Turn off cookies
Most browsers are set by default to accept cookies, but you can reset your browser to reject all cookies or to indicate when a cookie is sent. However, some features and services, on our and other websites, may not function correctly if cookies are disabled in your browser.

Questions and feedback

We regularly check to ensure that we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us:

The Valb Company
sopport@valbwatches.com

 

Privacybeleid: valbwatches.com

Versie 0.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 27-07-2020.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van valbwatches.com. U dient zich ervan bewust te zijn dat valbwatches.com niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

valbwatches.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van valbwatches.com of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van valbwatches.com of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van valbwatches.com of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het WebwinkelKeur beoordelingen systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

The Valb Company
support@valbwatches.com